DOBRO DOŠLI

Ovo je radna verzija porodičnog stabla koju radi Slavko Marić, a odnosi se na porodice Marić, Banđur, Papić, Ijačić, Prerad, DŽonlez, Gordić, Pjace i dr.

BIOGRAFIJE           PORODIČNO STABLO

porodicno.stablo@facebook.com

Facebook strana porodičnog stabla


Kosor - rodna kuća - snimak 1943.

Moja porodica 1969.